Programa Sènior

Programa Sènior

Campus VirtualJaume Giné Mesa

Jaume Giné

 

CATEGORIA:

Catedràtic d'Universitat

 

DEPARTAMENT:

Matemàtica (MATEMATICA)

 

CORREU-E:

jaume.gine@udl.cat

 

ASSIGNATURA/ES:

 

Lliçons populars de matemàtiques

© 2013 Universitat de Lleida. Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua