Programa Sènior

Programa Sènior

Campus VirtualLola González Martínez

Lola González

 

CATEGORÍA:

Titular de Universidad

 

DEPARTAMENTO:

Filologia Clásica, Francesa e Hispánica (FILCEF)

 

CORREO-E:

l.gonzalez@filcef.udl.cat

 

ASIGNATURA/S:

 

Cine y literatura

© 2013 Universitat de Lleida. Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua