Programa Sènior

Programa Sènior

Campus VirtualMaite Grau Montaña

Fotografia

 

CATEGORIA:

Catedràtica contractada

 

DEPARTAMENT:

Matemàtica (MATEMATICA)

 

CORREU-E:

maite.grau@udl.cat

 

ASSIGNATURA/ES:

 

Lliçons populars de matemàtiques

© 2013 Universitat de Lleida. Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua