Programa Sènior

Programa Sènior

Campus VirtualM. Teresa Piqué Ferré

 M. Teresa Piqué

 

CATEGORIA:

Professora Col·laboradora Permanent

 

DEPARTAMENT:

Tecnologia dels Aliments (TECAL)

 

CORREU-E:

m.teresa@tecal.udl.cat

 

ASSIGNATURA/ES:

 

Nutrició i dietètica

© 2013 Universitat de Lleida. Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua