Programa Sènior

Programa Sènior

Campus VirtualAlbert Sans Badía

 Fotografia

 

CATEGORÍA:

Titular de Universidad

 

DEPARTAMENTO:

Química (QUIMICA)

 

CORREO-E:

sans@quimica.udl.cat

 

ASIGNATURA/S:

 

La química en nuestro entorno cotidiano

© 2013 Universitat de Lleida. Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua