Programa Sènior

Programa Sènior

Campus VirtualCURSOS DE L'INSTITUT DE LLENGÜES

Taula d'equivalències

En aquest apartat hi ha les equivalències entre hores lectives de cadascun dels cursos que ofereix l'Institut de Llengües i els crèdits obtinguts, i que són convalidables per crèdits optatius.

 

Convalidació de títols

L'Institut de Llengües reconeix cursos superats en altres institucions, en aquest apartat hi ha la relació de centres les titulacions dels quals poden ésser reconegudes.

Aquesta acreditació només evita fer la prova de nivell i permet així accedir al següent nivell sense necessitat de realitzar la prova, no certifica el reconeixement de crèdits o nivell per part de l'Institut.


CURS 2016/2017

 

OFERTA DE CURSOS

Els estudiants del Programa Sènior poden apuntar-se a l’oferta general de cursos que organitza l’Institut de Llengües.

L'alumnat però només es podrà matricular a partir del segon any de matrícula.

 

Alemany: nivells A2 i B2.1

Anglès: nivells A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1 i C1.2

Català: nivells B2, C1 i C2

Francès: nivells A1, A2, B1, B2.1 i B2.2

Italià: nivells A1, A2, B1 i B2.1

Occità: nivells A1, A2, B1 i B2

Rus: nivells A1

Xinès: cursos d’iniciació

 

Informació de les dates, horaris i programes a la web de l’Institut de Llengües: www.udl.cat/institutdellengues

 

REQUISITS D'ACCÉS ALS CURSOS

Per accedir als cursos generals de llengua, excepte per als cursos inicials (nivell A1), cal haver aprovat el curs del nivell anterior, presentar un certificat reconegut o fer una prova de nivell.

 

Les proves de nivell es duran a terme els dies 31 d'agost, 1 i 2 de setembre, de 9:00h a 17:30h a l'aula 0.15 del CCCT del Campus de Cappont.

 

Les persones interessades poden venir durant aquest horari a fer la prova. La durada màxima de la prova és d’1,5 hores. Els resultats es publicaran a la web i al tauler d’anuncis de l’Institut de Llengües el 6 de setembre.

 

MATRÍCULA

Procediment: la matrícula serà presencial a la Secretaria de l’Institut de Llengües.

 

Horari de matrícula: de dilluns a divendres, de 9:30h a 14:ooh, i de dilluns a dijous, de 15:30h a 17:30h.

 

Documentació necessària per formalitzar la matrícula: certificat del nivell anterior (si no s'ha fet cap prova de nivell ni cap curs a l'Escola d'Idiomes de l'Institut de Llengües).

 

Terminis:

Matrícula d'antics alumnes del curs 15/16*

Els alumnes dels cursos d’anglès 15/16 es poden inscriure al curs del nivell següent (o bé al mateix, si l'han suspès o no s'han presentat a l'examen) de manera preferent del 13 al 20 de juliol de 2016.

 

Els alumnes de català, castellà, occità, francès, alemany, italià i xinès del 15/16 i dels cursos d'estiu d'anglès del 2016 de l'Escola d'Idiomes de la UdL es poden inscriure al curs del nivell següent (o bé al mateix, si l'han suspès o no s'han presentat a l'examen) de manera preferent el 5 de setembre de 2016.

 

Matrícula d'alumnat nou

Cursos de nivell A1: 6 i 7 de setembre de 2016

 

Cursos d'altres nivells: del 6 al 16 de setembre de 2016

 

Si hi ha places vacants, la matrícula continuarà oberta.

 

*Es consideren antics alumnes de l’Escola d’Idiomes de l’Institut de Llengües les persones que han estat inscrites en un curs d’una llengua durant el curs acadèmic anterior i volen continuar l’estudi del nivell immediatament superior (o el mateix, si s’ha suspès) d’aquesta llengua.

 

AVALUACIÓ, CERTIFICACIÓ I RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

L'Institut de Llengües expedeix els certificats corresponents un cop superada l'avaluació. Alguns són reconeguts o homologats per altres institucions: 


Anglès: certificats de B1, reconeguts per ACLES

Francès: certificat de B1 de l'Aliança Francesa i certificat B2 CLUC, reconegut per ACLES

Català: certificats de l'A2 al C2, homologats per la Generalitat de Catalunya

Occità: certificats expedits pel Consell General d'Aran.

 

A més, si l’alumnat assisteix com a mínim al 80% de les classes i supera l’avaluació prevista, rebrà un certificat d’aprofitament que podrà convalidar també per crèdits ECTS (en funció del nombre d’hores del curs), als plans d'estudis de les titulacions vinculades al Programa Sènior, fins a un máximo de 12 ECTS.

 

TAULA D'EQUIVALENCIES HORES/ECTS

Aquesta taula permet veure els crèdits a convalidar a les titulacions del Programa Sènior.

Els crèdits a convalidar sempre seran OPTATIUS.

 

LLENGUA CURS DURADA (h)
CRÈDITS ECTS
Català B2 070 6
Català C1 090 9
Català C2 090 9
Anglès A1 120 12
Anglès A2 120 12
Anglès B1 120 12
Anglès B2.1 120 12
Anglès B2.2 120 12
Anglès C1.1 120 12
Anglès C1.2 120 12
Francès A1 090 9
Francès A2 090 9
Francès B1 090 9
Francès B2.1 090 9
Francès B2.2 110 12
Alemany A2 120 12
Alemany B2.1 130 15
Italià A1 120 12
Italià A2 120 12
Italià B1 120 12
Italià B2.1 120 12
Occità A1 040 6
Occità A2 060 6
Occità B1 060 6
Occità B2 060 6
Rus A1 130 15
Xinès Xinès 1 mòdul A 60 6
Xinès Xinès 3 40 6
Xinès Xinès 4 120 12

 

Inici de la pàgina

 

CONVALIDACIÓ DE TÍTOLS

En aquest apartat només es relacionen aquells centres les certificacions de nivell dels quals són acceptats per a tots els idiomes impartits, per a altres certificacions i centres més específics reconeguts per l'Institut de Llengües de la UdL, s'ha de consultar la taula de certificats reconeguts (per als idiomes estrangers) i el document equivalències llengua catalana (en el cas del català).

La convalidació d'un certificat de nivell dóna accés al curs posterior al convalidat sense necessitat de fer prova de nivell.

S'ha de presentar acreditació del curs superat (certificat de la institució on s'ha realitzat el curs).

 

Centres:

Escola Oficial d'Idiomes (certificat de nivell d'idioma de qualsevol Escola Oficial d'Idiomes de tota Espanya)

Universitats Catalanes (certificat de nivell d'idioma de qualsevol Universitat Catalana)

ACLES (certficat de nivell de qualsevol idioma i insitutció que dugui la certificació ACLES, Associació de Centres de Llengües a l'Ensenyament Superior)

 

Inici de la pàgina

 

© 2013 Universitat de Lleida. Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua