Programa Sènior

Programa Sènior

Campus VirtualOBJECTIUS

Els objectius fonamentals de la formació del programa Sènior són els següents:
 
a) Promoure els tres pilars bàsics de l’educació universitària entre les persones adultes: ensenyament, recerca i servei a la societat.
 
b) Promoure la integració social mitjançant l’educació.
 
c) Oferir una oportunitat d’educació superior a persones que no l’han tinguda al llarg de la seva vida.
 
d) Oferir possibilitats d’ampliació de coneixements a persones que, tot provenint de diferents àmbits professionals i laborals, desitgen aprofundir en altres àrees del saber.
 
e) Potenciar el desenvolupament personal, afavorint les capacitats d’adquisició i actualització dels coneixements i la creativitat, així com la tolerància i la convivència.
 
f) Fomentar la participació social, cultural, política i econòmica per tal d’estimular les relacions humanes, la cooperació i el gaudi del medi social.
 
g) Proporcionar elements científics i culturals per a una anàlisi adequada i una bona comprensió de la societat actual, la ciència i la cultura.
 
h) Facilitar l’accés i la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per a una millor adaptació a l’entorn mediàtic i a la societat tecnològica actual.
 
i) Facilitar les possibilitats de compartir experiències i coneixements dins de grups de treball, per tal de promoure la interacció social, educativa i, fins i tot, en la recerca.
 
 
pic10
© 2013 Universitat de Lleida. Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua